Държавните зрелостни изпити са един от най-важните събития за зрелостниците, техните родители и обществото като цяло. Те определят резултата от усилията на всички институции да дадат добро образование на нашите деца. Резултатите от ДЗИ определя и бъдещото развитие на всеки зрелостник.
За това точната, безпристрастна и бързо извършена оценка на изпитните работи е важна и има изключителен социален отзвук.
СОФИРА предоставя доказано ефикасна среда, технология и инструменти, които отговарят на всички изисквания и очаквания на обществото!
Точността, безпристрастността и бързината са доказани в множеството успешно проведени изпитни сесии на национално ниво, обхващащи випуски от 60 000 зрелостници и повече от 120 000 оценени работи за по-малко от 10 дни.
Технологията включва:
– Сканиране и логически контрол на изпитните работи;
– Автоматична оценка на свитъците със затворени въпроси;
– Технология и инструменти за проверка и оценяване на отворените въпроси от двама независими проверители;
– Незабавен арбитраж на работите, оценени различно от проверителите;
– Незабавно предоставяне на протоколите с резултати от проверките в електронен вид и готови да влязат в системата за класиране и формиране на крайния резултат;
– Незабавно предоставяне на широк кръг статистически отчети, по зададени критерии;
– Пълна анонимност на изпитните работи и информационна сигурност на целия процес и всички системи.