Вижте Нашите
Невероятни Решения!

Сканиране » Оценяване »

Изпитни Форми

Изпитните центрове ползват хартиени форми за изпити и тестове, които включват:

 • Затворени въпроси тип „1 от много“
 • Отворени въпроси – отговора представлява свободен текст или фигура
 • Смесени форми
 • Чернови

СОФИРА предлага:

 • Идентификация на изпитната работа
 • Анонимност на целия процес
 • Произволно избрани проверители за всяка изпитна работа
 • Независимо оценяване от двама проверители
 • Арбитраж на проверителите ако оценките им се разминават

*Този софтуер предоставя резултати, статистики и експорт в заявения от изпитната институция формат.

Автоматично Разпознаване На Оценки, Символи И Кодове

Идентификация на изпитната работа:

 • Баркодове
 • Машинно-четими цифри, маркировки и знаци

Маркировки в изпитната работа:

 • Всяка изпитна работа е маркирана с фиктивен номер или такъв се генерира от системата
 • Всяка страница е маркирана с баркод, съдържащ фиктивния номер на изпитната работа и номера на страницата
 • Фиктивният номер е уникално свързан с идентификатора на студента
 • Обвързването на изпитната работа с конкретното лице се извършва след оценката. Това гарантира АНОНИМНОСТТА
 • Баркодовете, поставени на всяка страница, позволяват индексиране и гарантират, че отделни страници няма да бъдат разместени

Автоматично оценяване на свитъци със затворени въпроси с един или повече верни отговори:

 • Логически контрол: Извършва проверка за правилно разпознаване на маркировки в съответствие с изискванията на изпитния център
 • Разпознаване на отговори: Липса на маркировка; повече от един маркиран отговор; неясна маркировка
 • Обработка на корекции: Студентът може да промени първоначално избрания отговор за всеки въпрос. СОФИРА поддържа система за автоматична обработка на такива корекции
 • Автоматично оценяване на въпроси от затворен тип: СОФИРА извършва оптично разпознаване на маркировки и изчислява резултата. Всеки въпрос се оценява отделно и всеки въпрос може да има различен брой максимални точки

Отдалечено Оценяване

Оценяване от всяко място по всяко време:

 • Изпитен център
 • Отдалечено от вкъщи
 • Всяко място с Интернет свързаност

Двама произволно избрани оценители за всяка изпитна работа и никой от тях не може да види корекциите и маркира другия.

Според институцията, организираща изпита, ако има разлики в оценките на двамата оценители като цяло или по един въпрос, можем да разчитаме на трето мнение. Това е работата за супер оценител! Те са най-умелите и опитни оценители с най-голямо доверие. Тяхната роля е да разрешават подобни конфликти, като определят правилната оценка.

Резултати И Статистики

Софтуерът генерира отчети, които могат да бъдат експортирани във формати, определени от изпитния център:

 • Статистики:
  автоматично генерира статистическа информация, определена от изпитния център
 • Резултати:
  всеки ученик може да прегледа дигитално копие на своята работа, където може да види всички свои грешки, корекции и точки, поставени от двамата оценители, как техните отговори с на въпроси от затворен тип са били разпознати от софтуера и най-важното – крайната им оценка
 • Отчети:
  генериране на еднократни или периодични доклади по критерии, определени от изпитния център

Сигурност

Системата се инсталира и работи в:

 • Сертифициран дейта център
 • Сигурна среда предоставена от изпитния център

СОФИРА предоставя няколко нива на сигурност които се ползват според нуждите на изпитния център:

 • Потребителско име, парола + допълнителен компонент, предоставен от изпитния център
 • Потребителско име, парола и SMS с код за потвърждение
 • Потребителско име, парола, имейл с код за потвърждение
 • Потребителско име, парола и код за потвърждение, генериран от ТОКЪН (софтуерно или хардуерно устройство

За всеки потребител системата генерира отчет за:

 • Активност на потребителя
 • Права за достъп
 • Количество и качество на оценяване
 • Цялостна оценка