СОФИРА

Умното Решение За Оценяване На Изпити

Разгледай Брошура » Видео »

Сканиране и OMR

Автоматично разпознаване на маркировки, символи и кодове.

Дистанционно оценяване

Независимо оценяване от двама случайно избрани оценители.

Резултати

Детайлен преглед на резултати и оценени писмени работи.

Статистики

Генериране на справки според изискванията на изпитващата институция.