Открийте възможностите на софтуера

Вижте нашите

невероятни решения!

Изпитни форми

Изпитните центрове ползват хартиени форми за изпити и тестове, които включват:
– Затворени въпроси тип „1 от много“
– Отворени въпроси – отговора представлява свободен текст или фигура
– Смесени форми
– Чернови

СОФИРА предлага:
– Идентификация на изпитната работа
– Анонимност на целия процес
– Произволно избрани проверители за всяка изпитна работа
– Независимо оценяване от двама проверители
– Арбитраж на проверителите ако оценките им се разминават

*Този софтуер предоставя резултати, статистики и експорт в заявения от изпитната институция формат.

Автоматично разпознаване на оценки, символи и кодове

Идентификация на изпитната работа:
– Баркодове
– Машинно-четими цифри, маркировки и знаци

Маркировки в изпитната работа:
– Всяка изпитна работа е маркирана с фиктивен номер или такъв се генерира от системата
– Всяка страница е маркирана с баркод, съдържащ фиктивния номер на изпитната работа и номера на страницата
– Фиктивният номер е уникално свързан с идентификатора на студента
– Обвързването на изпитната работа с конкретното лице се извършва след оценката. Това гарантира АНОНИМНОСТТА
– Баркодовете, поставени на всяка страница, позволяват индексиране и гарантират, че отделни страници няма да бъдат разместени

Автоматично оценяване на свитъци със затворени въпроси с един или повече верни отговори:
– Логически контрол: Извършва проверка за правилно разпознаване на маркировки в съответствие с изискванията на изпитния център
– Разпознаване на отговори: Липса на маркировка; повече от един маркиран отговор; неясна маркировка
– Обработка на корекции: Студентът може да промени първоначално избрания отговор за всеки въпрос. СОФИРА поддържа система за автоматична обработка на такива корекции
– Автоматично оценяване на въпроси от затворен тип: СОФИРА извършва оптично разпознаване на маркировки и изчислява резултата. Всеки въпрос се оценява отделно и всеки въпрос може да има различен брой максимални точки

Отдалечено оценяване

Оценяване от всяко място по всяко време:
– Изпитен център
– Отдалечено от вкъщи
– Всяко място с Интернет свързаност

Двама произволно избрани оценители за всяка изпитна работа и никой от тях не може да види корекциите и маркира другия.

Според институцията, организираща изпита, ако има разлики в оценките на двамата оценители като цяло или по един въпрос, можем да разчитаме на трето мнение. Това е работата за супер оценител! Те са най-умелите и опитни оценители с най-голямо доверие. Тяхната роля е да разрешават подобни конфликти, като определят правилната оценка.

Резултати и статистики

Софтуерът генерира отчети, които могат да бъдат експортирани във формати, определени от изпитния център:

– Статистики
автоматично генерира статистическа информация, определена от изпитния център

– Резултати
всеки ученик може да прегледа дигитално копие на своята работа, където може да види всички свои грешки, корекции и точки, поставени от двамата оценители, как техните отговори с на въпроси от затворен тип са били разпознати от софтуера и най-важното – крайната им оценка

– Отчети
генериране на еднократни или периодични доклади по критерии, определени от изпитния център

Сигурност

Системата се инсталира и работи в:
– Сертифициран дейта център
– Сигурна среда предоставена от изпитния център

СОФИРА предоставя няколко нива на сигурност които се ползват според нуждите на изпитния център:
– Потребителско име, парола + допълнителен компонент, предоставен от изпитния център
– Потребителско име, парола и SMS с код за потвърждение
– Потребителско име, парола, имейл с код за потвърждение
– Потребителско име, парола и код за потвърждение, генериран от ТОКЪН (софтуерно или хардуерно устройство)

За всеки потребител системата генерира отчет за:
– Активност на потребителя
– Права за достъп
– Количество и качество на оценяване
– Цялостна оценка